Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1380-ПВР/МИ
София, 02.12.2014

ОТНОСНО: назначаване на член на ОИК – Родопи, област Пловдив

С Решение № 1378-ПВР/МИ от 27 ноември 2014 г. на ЦИК са прекратени предсрочно пълномощията на члена на ОИК - Родопи, Даниела Петрова Пехливанова. Решението на ЦИК е обявено на 24 ноември 2014 г. Срокът за обжалване на решението е изтекъл на 30 ноември 2014 г. Налице са изискванията на чл. 82, ал. 1 от ИК за назначаване на член на ОИК - Родопи, предложен от коалиция „Коалиция за България".

Постъпило е предложение с вх. № 614/04.07.2013 г. от представляващия коалиция „Коалиция за България" за област Пловдив Иванка Петкова на мястото на Даниела Петрова Пехливанова да бъде назначена за член на ОИК - Родопи, Лиляна Георгиева Калоферова, ЕГН ... Към предложението са приложени: копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) от Лиляна Георгиева Калоферова. Постъпила е и декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 86 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 82, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Лиляна Георгиева Калоферова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения