Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1380-ПВР/МИ
София, 02.12.2014

ОТНОСНО: назначаване на член на ОИК – Родопи, област Пловдив

С Решение № 1378-ПВР/МИ от 27 ноември 2014 г. на ЦИК са прекратени предсрочно пълномощията на члена на ОИК - Родопи, Даниела Петрова Пехливанова. Решението на ЦИК е обявено на 24 ноември 2014 г. Срокът за обжалване на решението е изтекъл на 30 ноември 2014 г. Налице са изискванията на чл. 82, ал. 1 от ИК за назначаване на член на ОИК - Родопи, предложен от коалиция „Коалиция за България".

Постъпило е предложение с вх. № 614/04.07.2013 г. от представляващия коалиция „Коалиция за България" за област Пловдив Иванка Петкова на мястото на Даниела Петрова Пехливанова да бъде назначена за член на ОИК - Родопи, Лиляна Георгиева Калоферова, ЕГН ... Към предложението са приложени: копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) от Лиляна Георгиева Калоферова. Постъпила е и декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 86 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 82, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА като член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Лиляна Георгиева Калоферова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения