Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1378-МИ
София, 2 септември 2022 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „СВОБОДА“ за участие в частичния избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление от партия „СВОБОДА“, подписано от Владимир Чавдаров Симеонов, представляващ партията, заведено под № 3 на 2 септември 2022 г. в регистъра на партиите за участие в частичния избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП СВОБОДА.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 31.08.2022 г. от СГС, VІ-15 състав, по ф.д. № 1360/2008 г.
 2. Удостоверение № 48-00-546 от 02.09.2022 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 964-МИ от 05.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са условията по чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „СВОБОДА“ за участие в частичния избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „СВОБОДА“ за участие в частичния избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Наименованието на партията в бюлетината е ПП СВОБОДА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2557-МИ / 29.09.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

 • № 2556-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

 • № 2555-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

 • всички решения