Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1377 -МИ
София, 2 септември 2022 г.

ОТНОСНО: допускане на партия ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в частичните избори за кмет на община Вълчи дол, област Варна, насрочени на 9 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление от партия ВЪЗРАЖДАНЕ, подписано от Петър Николаев Петров – упълномощен от председателя и представляващ партията Костадин Тодоров Костадинов, заведено под № 2 на 2 септември 2022 г. в регистъра на партиите за участие в частичния избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, насрочен за 9 октомври 2022 г.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ВЪЗРАЖДАНЕ.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.08.2022 г. от СГС, VІ-2 състав, по ф.д. № 720/2014 г.
 2. Удостоверение № 48-00-542 от 01.09.2022 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 3. Пълномощно от 01.09.2022 г. в полза на Петър Николаев Петров.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 982-МИ от 05.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са условията по чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в частичния избор за кмет на община Вълчи дол, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в частичния избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Наименованието на партията в бюлетината е ВЪЗРАЖДАНЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2557-МИ / 29.09.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

 • № 2556-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

 • № 2555-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

 • всички решения