Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1377 -МИ
София, 2 септември 2022 г.

ОТНОСНО: допускане на партия ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в частичните избори за кмет на община Вълчи дол, област Варна, насрочени на 9 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление от партия ВЪЗРАЖДАНЕ, подписано от Петър Николаев Петров – упълномощен от председателя и представляващ партията Костадин Тодоров Костадинов, заведено под № 2 на 2 септември 2022 г. в регистъра на партиите за участие в частичния избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, насрочен за 9 октомври 2022 г.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ВЪЗРАЖДАНЕ.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.08.2022 г. от СГС, VІ-2 състав, по ф.д. № 720/2014 г.
 2. Удостоверение № 48-00-542 от 01.09.2022 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 3. Пълномощно от 01.09.2022 г. в полза на Петър Николаев Петров.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 982-МИ от 05.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са условията по чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в частичния избор за кмет на община Вълчи дол, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в частичния избор за кмет на община Вълчи дол, област Варна, насрочен на 9 октомври 2022 г.

Наименованието на партията в бюлетината е ВЪЗРАЖДАНЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1543-НС / 02.10.2022

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1542-НС / 02.10.2022

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1541-НС / 02.10.2022

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения