Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1374-НС
София, 2 септември 2022 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Радина Ангелова Радковска като кандидат за народен представител в Единадесети изборен район – Ловешки, предложена от МИР в изборите на 2 октомври 2022 г.

 

С вх. № НС-00-144 от 01.09.2022 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД с констатирани несъответствия в кандидатските листи, регистрирани в районните избирателни комисии, като е посочено, че Радина Ангелова Радковска е регистрирана като кандидат за народен представител в кандидатските листи на МИР в три изборни района – Единадесети изборен район – Ловешки, Двадесет и пети изборен район – София, и Двадесет и шести изборен район – Софийски.

С писмо изх. № НС-15-59 от 01.09.2022 г. на ЦИК на съответните районни избирателни комисии е изпратен списъкът с установените несъответствия за изпращане на информация на ЦИК във връзка с регистрация на съответните листи.

С писмо вх. № НС-15-70/01.09.2022 г. РИК 11 – Ловеч, е изпратила информация, от която се установява, че листата на МИР е подадена в РИК на 28 август 2022 г. в 12.56 ч.

С писмо вх. № НС-15-77/1/01.09.2022 г. РИК 25 – София, е изпратила информация, от която се установява, че листата на МИР е подадена в РИК на 26 август 2022 г. в 16.40 ч.

С писмо вх. № НС-15-89/1/02.09.2022 г. РИК 26 – Софийски, е изпратила информация, от която се установява, че листата на МИР е подадена в РИК на 27 август 2022 г. в 14.00 ч.

С решение № 39-НС от 29.08.2022 г. РИК 11 – Ловеч, е регистрирала Радина Ангелова Радковска като кандидат за народен представител по предложение на МИР.

С решение № 25-НС от 29.08.2022 г. РИК 25 – София, е регистрирала Радина Ангелова Радковска като кандидат за народен представител по предложение на МИР.

С решение № 23-НС от 28.08.2022 г. РИК 26 – Софийски, е регистрирала Радина Ангелова Радковска като кандидат за народен представител по предложение на МИР.

 При проверката на информацията, подадена от районните избирателни комисии, се установява, че първите две по време регистрации на кандидата за народен представител Радина Ангелова Радковска са в РИК 25 – София, и в РИК 26 – Софийски, поради което регистрацията в РИК 11 – Ловеч, следва да бъде обявена за недействителна.

Съгласно чл. 254, ал. 1 ИК кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. В случай че кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района съгласно чл. 254, ал. 3 ИК, действителни са първите две по време регистрации.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Радина Ангелова Радковска, ЕГН ... , като кандидат за народен представител в Единадесети изборен район – Ловешки, предложена от МИР и регистрирана с решение № 39-НС от 29.08.2022 г.

Решението да се изпрати на РИК 11 – Ловеч, на кандидата Радина Ангелова Радковска и на МИР.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения