Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1374-МИ
София, 11 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал от Ангел Джамбазки – кандидат за кмет на Столична община от ПП „ВМРО – Българско национално движение“, за нарушение на условията и реда за провеждане на предизборната кампания

С вх. № МИ-10-189/10.10.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от Ангел Джамбазки – кандидат за кмет на Столична община от ПП „ВМРО – Българско национално движение“, за нарушение на условията и реда за провеждане на предизборната кампания. Със сигнала е поискана преценка на Централната избирателна комисия относно наличие на нарушение на условията и реда за провеждане на предизборната кампания от един от участниците Александър Атанасов – водач на кандидатската листа за общински съветници на ПП „Българско национално обединение“ в Столична община, по повод на интервю със заглавие: „Да надничаме под чаршафите на Джамбазки е гнусно отвратително. Наркоманията и хомосексуалността не трябва да са скрита предизборна кампания“, публикувано в сайта https://www.alarmanews.com, секция „Новини“, страница № 3, на 09.10.2019 г.

Към сигнала е приложен авторският материал, посочен в сигнала, на хартиен носител.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на авторския материал и извърши проверка, приема за установено следното:

В публикуван на 9 октомври 2019 г. в сайта https://www.alarmanews.com, секция „Новини“, страница № 3, авторски материал кандидатът за общински съветник и водач на кандидатската листа в ПП „Българско национално обединение“ в Столична община прави изявления, че „господин Джамбазки се оказва прикрит гей, принуден години наред да напада гей общността, за да се прави на войвода“ и че „замерянето със сексуалните предпочитания на господин Джамбазки и вписването му в гей обществото, към което го причисли Сидеров, за да консолидира хората, участващи в гейпарада в София, организиран от Хелзинкския комитет, да гласуват за Джамбазки в предизборната кампания“.

Използваните в авторския материал епитети по отношение на Ангел Джамбазки, регистриран като кандидат за кмет на Столична община, показва явното нежелание на Александър Иванов Атанасов като кандидат за общински съветник да спазва установените правила за отразяване на предизборната кампания и накърнява добрите нрави, честта и доброто име на регистриран кандидат за кмет на Столична община в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Употребените епитети съставляват нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, който забранява използването на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Предвид горното и на основание чл. 183, ал. 4 във връзка с чл. 480, ал. 2, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изискванията на чл. 183, ал. 4 ИК изразяващо се в нарушаване на добрите нрави, честта, и доброто име на Ангел Джамбазки – кандидат за кмет на Столична община от ПП „ВМРО – Българско национално движение“ от Александър Иванов Атанасов, ЕГН …, с адрес …, кандидат за общински съветник и водач на кандидатската листа за общински съветници в Столична община на ПП „Българско национално обединение“, извършено в авторски материал със заглавие: „Да надничаме под чаршафите на Джамбазки е гнусно отвратително. Наркоманията и хомосексуалността не трябва да са скрита предизборна кампания“, публикувано в сайта https://www.alarmanews.com, секция „Новини“, страница № 3, на 09.10.2019 г.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Александър Иванов Атанасов, с ЕГН … с адрес ...


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения