Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1373-НС
София, 2 септември 2022 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Жечка Николаева Станева като кандидат за народен представител в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, предложена от НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА в изборите на 2 октомври 2022 г.

С вх. № НС-00-144 от 01.09.2022 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД с констатирани несъответствия в кандидатските листи, регистрирани в районните избирателни комисии, като е посочено, че Жечка Николаева Станева е регистрирана като кандидат за народен представител в кандидатските листи на НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА в три изборни района – Осемнадесети изборен район – Разградски, Деветнадесети изборен район – Русенски, и Двадесет и осми изборен район – Търговищки.

С писмо изх. № НС-15-59 от 01.09.2022 г. на ЦИК на съответните районни избирателни комисии е изпратен списъкът с установените несъответствия за изпращане на информация на ЦИК във връзка с регистрация на съответните листи.

С писмо вх. № НС-15-80/01.09.2022 г. РИК 18 – Разград, е изпратила информация, от която се установява, че листата на НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА е подадена в РИК на 20 август 2022 г. в 11.30 ч.

С писмо вх. № НС-15-67/1/01.09.2022 г. РИК 19 – Русе, е изпратила информация, от която се установява, че листата на НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА е подадена в РИК на 20 август 2022 г. в 9.55 ч.

С писмо вх. № НС-15-88/02.09.2022 г. РИК 28 – Търговище, е изпратила информация, от която се установява, че листата на НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА е подадена в РИК на 20 август 2022 г. в 13.02 ч.

С решение № 33-НС от 24.08.2022 г. РИК 18 – Разград, е регистрирала Жечка Николаева Станева като кандидат за народен представител по предложение на НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА.

С решение № 10-НС от 29.08.2022 г. РИК 19 – Русе, е регистрирала Жечка Николаева Станева като кандидат за народен представител по предложение на НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА.

С решение № 15 от 23.08.2022 г. РИК 28 – Търговище, е регистрирала Жечка Николаева Станева като кандидат за народен представител по предложение на НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА.

 При проверката на информацията, подадена от районните избирателни комисии, се установява, че първите две по време регистрации на кандидата за народен представител Жечка Николаева Станева са в РИК 18 – Разград, и в РИК 19 – Русе, поради което регистрацията в РИК 28 – Търговище, следва да бъде обявена за недействителна.

Съгласно чл. 254, ал. 1 ИК кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. В случай че кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района съгласно чл. 254, ал. 3 ИК, действителни са първите две по време регистрации.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Жечка Николаева Станева, ЕГН ... , като кандидат за народен представител в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, предложена от НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА и регистрирана с решение № 15 от 23.08.2022 г.

Решението да се изпрати на РИК 28 – Търговище, на кандидата Жечка Николаева Станева и на НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения