Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1371-НС
София, 2 септември 2022 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Виктор Александров Кръстев като кандидат за народен представител в Трети изборен район – Варненски, предложен от Коалиция Справедлива България в изборите на 2 октомври 2022 г.

С вх. № НС-00-144 от 01.09.2022 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД с констатирани несъответствия в кандидатските листи, регистрирани в районните избирателни комисии, като е посочено, че Виктор Александров Кръстев е регистриран като кандидат за народен представител в кандидатските листи на Коалиция Справедлива България в три изборни района – Втори изборен район – Бургаски, Трети изборен район – Варненски, и Двадесет и трети изборен район – София.

С писмо изх. № НС-15-54 от 01.09.2022 г. на ЦИК на съответните районни избирателни комисии е изпратен списъкът с установените несъответствия за изпращане на информация на ЦИК във връзка с регистрация на съответните листи.

С писмо вх. № НС-15-66/01.09.2022 г. РИК 02 – Бургас, е изпратила информация, от която се установява, че листата на Коалиция Справедлива България е подадена в РИК на 30 август 2022 г. в 09.42 ч.

С писмо вх. № НС-15-65/2/01.09.2022 г. РИК 03 – Варна, е изпратила информация, от която се установява, че листата на Коалиция Справедлива България е подадена в РИК на 30 август 2022 г. в 12.40 ч.

С писмо вх. № НС-15-78/01.09.2022 г. РИК 23 – София, е изпратила информация, от която се установява, че листата на Коалиция Справедлива България е подадена в РИК на 29 август 2022 г. в 09.30 ч.

С решение № 47-НС от 30.08.2022 г. РИК 02 – Бургас, е регистрирала Виктор Александров Кръстев като кандидат за народен представител по предложение на Коалиция Справедлива България.

С решение № 53 от 30.08.2022 г. РИК 03 – Варна, е регистрирала Виктор Александров Кръстев като кандидат за народен представител по предложение на Коалиция Справедлива България.

С решение № 30-НС от 29.08.2022 г. РИК 23 – София, е регистрирала Виктор Александров Кръстев като кандидат за народен представител по предложение на Коалиция Справедлива България.

При проверката на информацията, подадена от районните избирателни комисии, се установява, че първите две по време регистрации на кандидата за народен представител Виктор Александров Кръстев са в РИК 02 – Бургас и РИК 23 – София, поради което регистрацията в РИК 03 – Варна, следва да бъде обявена за недействителна.

Съгласно чл. 254, ал. 1 ИК кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. В случай че кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района съгласно чл. 254, ал. 3 ИК, действителни са първите две по време регистрации.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Виктор Александров Кръстев, ЕГН ... , като кандидат за народен представител в Трети изборен район – Варненски, предложен от Коалиция Справедлива България и регистриран с решение № 53 от 30.08.2022 г.

Решението да се изпрати на РИК 03 – Варна, на кандидата Виктор Александров Кръстев и на Коалиция Справедлива България.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения