Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1370-МИ
София, 11 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Димово, област Видин

С Решение № 852/28.08.2019 г. Централната избирателна комисия е назначила Иван Видолов Иванов за секретар на ОИК – Димово, област Видин.

При направената проверка по Решение № 966-МИ (Раздел V, т. 5, подточка „л“) от 05.09.2019 г. на ЦИК е установена несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 1 ИК, тъй като междувременно Иван Видолов Иванов, е регистриран като кандидат под № 102 от листата на партия на ЗЕЛЕНИТЕ за общински съветници от ОИК – Видин, с решение № 56-МИ от 24.09.2019 г.

Във връзка с резултатите от проверката и на основание чл. 66, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Иван Видолов Иванов, ЕГН …, като секретар на ОИК – Димово, област Видин и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения