Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1370-МИ
София, 27 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: жалба от Нурджан Юсеин – вр.и.д. кмет на община Кърджали, срещу решение № 290 от 23.10.2011 г. на ОИК – Кърджали, област Кърджали

Постъпила е жалба с вх. № 2184/24.10.2011 г. от Нурджан Юсеин - вр.и.д. кмет на община Кърджали, срещу решение № 290 от 23.10.2011 г. на ОИК - Кърджали, област Кърджали.

Жалбата до ЦИК е подадена в срок, допустима е  и разгледана по същество е неоснователна.

Жалбоподателят излага подробно доводи за това, че решението на ОИК - Кърджали, е неправилно и незаконосъобразно и в противоречие с разпоредбите на Изборния кодекс. Излага становището си относно правомощията на общинската избирателна комисия. От друга страна, жалбоподателят посочва, че общинската администрация е изпълнила в пълна степен изискванията за определяне на помещения за съхраняване на изборните книжа и материали съгласно чл. 242, ал. 8 от ИК и в изпълнение на Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК. Жалбоподателят счита, че ОИК превишава правомощията си по закон поради това, че отговорността за съхраняването на изборните книжа се носи от кмета на общината и в конкретния случай той счита, че е създал всички необходими и достатъчни за това условия.

При разглеждане на преписката от ЦИК и след запознаването с протокола и обжалваното решение се установи следното:

На основание чл. 33, т. 10, 11, 12 и др. от ИК Общинската избирателна комисия - Кърджали, носи отговорност за съхраняване на бюлетините, списъците, печатите и протоколите в предоставеното й помещение в сградата на общината, съвместно с общинската администрация снабдява общинската комисия с формуляри на протоколи, списъци, извлечения от протоколи и други изборни книжа и материали и е съвсем основателно общинската избирателна комисия да се погрижи за по-доброто и отговорно съхраняване на изборните книжа и материали. Обжалваното решение е законосъобразно, мотивирано и обосновано от правната логика на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Нурджан Юсеин - вр.и.д. кмет на община Кърджали, срещу решение № 290 от 23.10.2011 г. на ОИК - Кърджали, област Кърджали.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения