Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 137-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Чипровци, област Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Чипровци, област Монтана, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-73 от 09.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Чипровци.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Чипровци, област Монтана, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Габриела Илиева Димитрова-Николова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Галина Димитрова Димитрова-Миланова

 

СЕКРЕТАР:

Цена Замфирова Димитрова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Елизабета Стефанова Ценкова

 

 

Маргарита Петкова Ангелова

 

 

Цецка Димитрова Василева

 

 

Цветомира Ставрова Димитрова

 

 

Цветана Димитрова Петкова

 

 

Ивайла Венелинова Славчева

 

 

Иван Иванов Тинчовски

 

 

Люсиен Иванов Симеонов

 

 

Сийка Георгиева Петкова

 

 

Тенка Първанова Минчева

 

 

Сашка Ценкова Павлова

 

 

Сашка Евлогиева Иванова

 

 

Цветана Замфирова Петкова

 

 

Лора Руменова Левянска

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения