Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1368-НС
София, 2 септември 2022 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Георги Спасов Иванов като кандидат за народен представител в Първи изборен район – Благоевградски, предложен от РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО в изборите на 2 октомври 2022 г.

С вх. № НС-00-144 от 01.09.2022 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД с констатирани несъответствия в кандидатските листи, регистрирани в районните избирателни комисии, като е посочено, че Георги Спасов Иванов е регистриран като кандидат за народен представител в кандидатските листи на РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО в три изборни района – Първи изборен район – Благоевградски, Осми изборен район – Добрички, и Двадесет и втори изборен район – Смолянски.

С писмо изх. № НС-15-58 от 01.09.2022 г. на ЦИК на съответните районни избирателни комисии е изпратен списъкът с установените несъответствия за изпращане на информация на ЦИК във връзка с регистрация на съответните листи.

С писмо вх. № НС-15-82/01.09.2022 г. РИК 01 – Благоевград, е изпратила информация, от която се установява, че листата на РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО е подадена в РИК на 30 август 2022 г. в 12.10 ч.

С писмо вх. № НС-15-85/02.09.2022 г. РИК 08 – Добрич, е изпратила информация, от която се установява, че листата на РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО  е подадена в РИК на 30 август 2022 г. в 11.50 ч.

С писмо вх. № НС-15-83/01.09.2022 г. РИК 22 – Смолян, е изпратила информация, от която се установява, че листата на РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО  е подадена в РИК на 30 август 2022 г. в 09.25 ч.

С решение № 62-НС от 30.08.2022 г. РИК 01 – Благоевград, е регистрирала Георги Спасов Иванов като кандидат за народен представител по предложение на РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО .

С решение № 51-НС от 30.08.2022 г. РИК 08 – Добрич, е регистрирала Георги Спасов Иванов като кандидат за народен представител по предложение на РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО .

С решение № 46-22-НС от 30.08.2022 г. РИК 22 – Смолян, е регистрирала Георги Спасов Иванов като кандидат за народен представител по предложение на РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО .

При проверката на информацията, подадена от районните избирателни комисии, се установява, че първите две по време регистрации на кандидата за народен представител Георги Спасов Иванов са в РИК 08 – Добрич и РИК 22 – Смолян, поради което регистрацията в РИК 01 – Благоевград, следва да бъде обявена за недействителна.

Съгласно чл. 254, ал. 1 ИК кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. В случай че кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района съгласно чл. 254, ал. 3 ИК, действителни са първите две по време регистрации.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Георги Спасов Иванов, ЕГН ... , като кандидат за народен представител в Първи изборен район – Благоевградски, предложен от РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО и регистриран с решение № 62-НС от 30.08.2022 г.

Решението да се изпрати на РИК 01 – Благоевград, на кандидата Георги Спасов Иванов и на РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО .

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения