Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1367-НС
София, 2 септември 2022 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Димитър Андонов Чавеев като кандидат за народен представител в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, предложен от ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ в изборите на 2 октомври 2022 г.

С вх. № НС-00-144 от 01.09.2022 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД с констатирани несъответствия в кандидатските листи, регистрирани в районните избирателни комисии, като е посочено, че Димитър Андонов Чавеев е регистриран като кандидат за народен представител в кандидатските листи на ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ в три изборни района – Трети изборен район – Варненски, Двадесет и осми изборен район – Търговищки, и Тридесети изборен район – Шуменски.

С писмо изх. № НС-15-57 от 01.09.2022 г. на ЦИК на съответните районни избирателни комисии е изпратен списъкът с установените несъответствия за изпращане на информация на ЦИК във връзка с регистрация на съответните листи.

С писмо вх. № НС-15-65/1/01.09.2022 г. РИК 03 – Варна, е изпратила информация, от която се установява, че листата на ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ е подадена в РИК на 29 август 2022 г. в 16.40 ч.

С писмо вх. № НС-15-88/1/02.09.2022 г. РИК 28 – Търговище, е изпратила информация, от която се установява, че листата на ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ е подадена в РИК на 30 август 2022 г. в 10.15 ч.

С писмо вх. № НС-15-69/01.09.2022 г. РИК 30 – Шумен, е изпратила информация, от която се установява, че листата на ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ е подадена в РИК на 29 август 2022 г. в 13.55 ч.

С решение № 44 от 29.08.2022 г. РИК 03 – Варна, е регистрирала Димитър Андонов Чавеев като кандидат за народен представител по предложение на ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ .

С решение № 41 от 30.08.2022 г. РИК 28 – Търговище, е регистрирала Димитър Андонов Чавеев като кандидат за народен представител по предложение на ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ .

С решение № 32 от 29.08.2022 г. РИК 30 – Шумен, е регистрирала Димитър Андонов Чавеев като кандидат за народен представител по предложение на ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ.

При проверката на информацията, подадена от районните избирателни комисии, се установява, че първите две по време регистрации на кандидата за народен представител Димитър Андонов Чавеев са в РИК 03 – Варна и РИК 30 – Шумен, поради което регистрацията в РИК 28 – Търговище, следва да бъде обявена за недействителна.

Съгласно чл. 254, ал. 1 ИК кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. В случай че кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района съгласно чл. 254, ал. 3 ИК, действителни са първите две по време регистрации.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Димитър Андонов Чавеев, ЕГН ... , като кандидат за народен представител в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, предложен от ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ и регистриран с решение № 41 от 30.08.2022 г.

Решението да се изпрати на РИК 28 – Търговище, на кандидата Димитър Андонов Чавеев и на ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения