Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1362-ПВР/МИ
София, 27.10.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Драгоман, Софийска област, назначена с Решение № 277-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-783/25.10.2011 г. от Зорка Димитрова - председател на ОбС на БСП - Драгоман, за промени в ОИК - Драгоман, Софийска област. Предлага се на мястото на члена на комисията Боянка Георгиева Пайталова да бъде назначена Гергина Павлова Лекова. Към предложението са приложени: молба от Боянка Георгиева Пайталова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Гергина Павлова Лекова; пълномощно на името на Зорка Славчева Димитрова, Роза Костадинова Станева, Зорница Трифонова Василева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Драгоман, Софийска област, Боянка Георгиева Пайталова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Драгоман, Софийска област, Гергина Павлова Лекова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения