Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1360-ПВР/МИ
София, 27 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: жалба от Орлин Вилхелм Иванов – преупълномощен от Андрей Мирчев Иванов в качеството му на пълномощник на Бойко Методиев Борисов, председател и представляващ политическа партия „ГЕРБ” за осъщестевна предизборна агитация в изборния ден на 23.10.2011 г. от Сергей Дмитриевич Станишев

Постъпила е жалба с вх. № С-ІІІ-60 от 23.10.2011 г. на ЦИК от Орлин Вилхелм Иванов - преупълномощен от Андрей Мирчев Иванов в качеството му на пълномощник на Бойко Методиев Борисов, председател и представляващ ПП „ГЕРБ". Жалбоподателят сочи, че в излъчен видеорепортаж на 23.10.2011 г. по Канал 3 - електронна медия с национален обхват, около 14,00 ч. председателят на ПП „БСП" Сергей Дмитриевич Станишев в нарушение на чл. 133, ал. 5 от ИК е провел негативна предизборна агитация срещу ПП „ГЕРБ", изразяваща се в следните изречени от Станишев послания: „Управляващата партия потъпква гражданските права"; „Управляващата партия смазва авторитета на Народното събрание"; „Хората ги е страх да посещават предизборни мероприятия на опозицията поради физически натиск и заплаха с уволнение"; „Изборите със сигурност не са честни". Твърди се също, че Сергей Станишев е провел предизборна агитация в полза на БСП, изразяваща се в следните изречения: „Всички да подкрепят нашите кандидати"; „Политическа партия БСП ще подкрепи всички кандидати, които не са от ПП „ГЕРБ" и са техни опоненти".
Жалбоподателят сочи, че по Канал 3 е пуснат анонс, че в 14,30 ч. на 23.10.2011 г. ще бъде излъчена директно пресконференция на БСП, като изказва опасения, че на пресконференцията ще бъде проведена предизборна агитация от БСП в нарушение на чл. 133, ал. 5 от ИК.
На основание чл. 133, ал. 5 във връзка с чл. 149, ал. 1 - 4 от ИК жалбоподателят моли ЦИК да постановим решение за незабавно прекратяване на незаконната пресконференция на БСП.
Във връзка с постъпилия сигнал Централната избирателна комисия изиска с писмо изх. № 557/24.10.2011 г. от „Елит Медия България" ООД и от СЕМ запис на излъчените в програмата „Канал 3" предавания за времето от 13,00 до 15,30 ч. на 23.10.2011. На 24.10.2011 г. в ЦИК е постъпило писмо изх.№ 31-00-8 на СЕМ, към което е приложен запис на DVD с излъчения материал. В писмото от СЕМ в т. 5 се посочва, че „В програма „Канал 3" на „Елит Медиа България" на 23.10.2011 г. е включено изказване на лидера на БСП С.Станишев с призив за гласуване на кандидатите на лидираната от него партийна сила (поименно), което представлява предизборна агитация в деня на изборите в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс".
В представения запис представляващият ПП „БСП" Сергей Дмитриевич Станишев пред множество журналисти и граждани, непосредствено пред изборните помещения прави следните изявления: "БСП не хвърля празни думи, а поема ангажименти"; „Кампанията на ГЕРБ върви от 2 години с лъжи, манипулации, промиване на мозъците и сплашване, огромно сплашване"; „Хората са заплашени с уволнение, ако не изберат кмет от ГЕРБ и няма да видят лев от държавата"; „Управляващите заплашват хората „Добро утро", както се казва в един клип"; „Управляващите потъпкват граждански права"; „Групировка, която се нарича партия, иска президентство на каишка"; „Очаквам всички да подкрепят нашите кандидати" и т.н.
Поради горното е предложен проект, в който подадената жалба е приета като сигнал за извършено нарушение по чл. 133, ал. 5 от ИК. По отношение на искането за преустановяване на излъчването на анонсирана пресконференция на БСП от 14,30 ч. в изборния ден не е взето отношение поради факта на произнасяне на ЦИК след излъчването на пресконференцията. В проекта се предлага да се установи, че изказванията на Сергей Дмитриевич Станишев в изборния ден на 23 октомври 2011 г. в репортаж по Канал 3 от 14,03 ч. представляват предизборна агитация, тъй като съдържат послания, които пряко могат да повлияят на волята на избирателите. На основание чл. 133, ал. 5 такава агитация е забранена в изборния ден. В този смисъл се прави предложение направените изказвания от Сергей Дмитриевич Станишев, ЕГН ...., да бъдат квалифицирани като нарушение на чл. 133, ал. 5 от Изборния кодекс, за което на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 133, ал. 5, чл. 300, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 1 да бъде възложено на председателя на ЦИК да състави акт за установяване на административно нарушение.
При проведеното гласуване в ЦИК не бе постигнато мнозинство две трети от присъстващите членове на Централната избирателна комисия.
Поради изложеното и на основание чл. 20, ал. 2, изр. 2 от Изборния кодекс поради липса на необходимото мнозинство по чл. 20, ал. 2, изр. 1 от ИК е налице ОТКАЗ за произнасяне по жалба от Орлин Вилхелм Иванов - преупълномощен от Андрей Мирчев Иванов в качеството му на пълномощник на Бойко Методиев Борисов, председател и представляващ политическа партия „ГЕРБ", за осъществена предизборна агитация в изборния ден на 23 октомври 2011 г. от Сергей Дмитриевич Станишев.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения