Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1352-ПВР
София, 26 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промени в състави на СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение вх. № 2346 от 26.10.2011 г. за промени в СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700117, Турция, Измир, община Сарнъч, Йосиф Йосифов Лилов, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700117, Турция, Измир, община Сарнъч, Иван Тодоров Тодоров, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294700119, Турция, Измир, община Сарнъч, Марияна Николова Андонова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700119, Турция, Измир, община Сарнъч, Йорданка Илиева Балджиева, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700119, Турция, Измир, община Сарнъч, Мария Павлова Баракова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700119, Турция, Измир, община Сарнъч, Тодор Николаев Георгиев, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 294700141, Турция, Ялова, община Газиосманпаша, Хасан Хасан Ахмед, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 294700141, Турция, Ялова, община Газиосманпаша, Александър Борисов Хаджиев, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294700141, Турция, Ялова, община Газиосманпаша, Димо Делчев Донев, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700141, Турция, Ялова, община Газиосманпаша, Станислав Христов Калъчев, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294700142, Турция, Ялова, община Газиосманпаша, Селиме Михадова Русадова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294700142, Турция, Ялова, община Газиосманпаша, Хабибе Казим Расим, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700113, Турция, Гебзе, Веждаил Ахмедов Мехмедов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700113, Турция, Гебзе, Селиме Нихатова Руфадова, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700113, Турция, Гебзе, Шенол Еминев Сюлейманов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700113, Турция, Гебзе, Хикмет Мехмедов Хюсейнов, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294700114, Турция, Гебзе, Валентина Димитрова Милева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294700114, Турция, Гебзе, Семра Джелил Идириз, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700115, Турция, Ескишехир, Турхан Сефаиев Етемов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700115, Турция, Ескишехир, Муса Мустафов Валиев, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 295000147, ФР Германия, Мюнхен, Веселин Димитров Георгиев, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 295000147, ФР Германия, Мюнхен, Антон Панайотов Горанов, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 295000147, ФР Германия, Мюнхен, Атанас Георгиев Гегов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 295000147, ФР Германия, Мюнхен, Веселина Веселинова Маркова, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 293300074, Нидерландия, Хага, Мартин Петров Ширков, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 293300074, Нидерландия, Хага, Алкин Мюмюн Садула, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения