Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1348-МИ
София, 9 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: искане за регистрация на международни наблюдатели от Парламентарната асамблея на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС) на предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Република България

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи, дирекция „Права на човека“, с вх. № МИ-04-01-7 от 09.10.2019 г., съдържащо искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове 3 представители на Парламентарната асамблея на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС).

На основание чл. 57 ал. 1 т. 14, чл. 112 ал. 1 т. 2, ал. 5, ал. 6 и ал. 8 от ИК и Решение 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА следните лица, представители на Парламентарната асамблея на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС), на предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Република България

1. Кемал Йозтюрк (Mr. Cemal ÖZTÜRK)           Турция

2. Муса Гулиев (Mr. Musa GULIYEV)                Азербайджан          

3. Павлина Петрова Лозанова                        България                 

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване на Централната избирателна комисия.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения