Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1348-МИ
София, 9 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: искане за регистрация на международни наблюдатели от Парламентарната асамблея на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС) на предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Република България

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи, дирекция „Права на човека“, с вх. № МИ-04-01-7 от 09.10.2019 г., съдържащо искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове 3 представители на Парламентарната асамблея на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС).

На основание чл. 57 ал. 1 т. 14, чл. 112 ал. 1 т. 2, ал. 5, ал. 6 и ал. 8 от ИК и Решение 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА следните лица, представители на Парламентарната асамблея на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС), на предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Република България

1. Кемал Йозтюрк (Mr. Cemal ÖZTÜRK)           Турция

2. Муса Гулиев (Mr. Musa GULIYEV)                Азербайджан          

3. Павлина Петрова Лозанова                        България                 

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване на Централната избирателна комисия.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения