Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1348-МИ
София, 9 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: искане за регистрация на международни наблюдатели от Парламентарната асамблея на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС) на предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Република България

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи, дирекция „Права на човека“, с вх. № МИ-04-01-7 от 09.10.2019 г., съдържащо искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове 3 представители на Парламентарната асамблея на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС).

На основание чл. 57 ал. 1 т. 14, чл. 112 ал. 1 т. 2, ал. 5, ал. 6 и ал. 8 от ИК и Решение 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА следните лица, представители на Парламентарната асамблея на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС), на предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Република България

1. Кемал Йозтюрк (Mr. Cemal ÖZTÜRK)           Турция

2. Муса Гулиев (Mr. Musa GULIYEV)                Азербайджан          

3. Павлина Петрова Лозанова                        България                 

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване на Централната избирателна комисия.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения