Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1347-НС
София, 23 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: възстановяване на изборни безлихвени депозити

На основание чл. 130 от Изборния кодекс депозитите на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както и депозитът на инициативните комитети, чиито кандидати са получили гласове не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота, подлежат на възстановяване. Депозитите на партиите, коалициите и на инициативните комитети, които не се възстановяват, постъпват в Център „Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването съгласно чл. 131, ал. 1 от ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 130 и чл. 131, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ВЪЗСТАНОВЯВА безлихвения депозит на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво, както следва:

Партия, коалиция или независим кандидат Брой действителни гласове %
1. Движение 21 39221 1.19
2. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС,
   ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС
291806 8.89
3. ПП ГЕРБ 1072491 32.67
4. АТАКА 148262 4.52
5. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 186938 5.69
6. Коалиция АБВ - (Алтернатива за
    българско възраждане)
136223 4.15
7. ДПС - Движение за права и свободи 487134 14.84
8. ПП Глас Народен 37335 1.14
9. БСП лява България 505527 15.4
10. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И
      ВМРО
239101 7.28

2. УКАЗВА на Българска народна банка - Централно управление, София, да преведе по сметката на Център „Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването сумите, внесени от партиите и коалициите, получили по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., както следва: 

Партия, коалиция или независим кандидат Брой действителни гласове %
1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 9431 0.29
2. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 5559 0.17
3. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 3836 0.12
4. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ (ОБ) 10831 0.33
5. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП) 5398 0.16
6. ПП Нова България 12628 0.38
7. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 4615 0.14
8. НДСВ 7917 0.24
9. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 7010 0.21
10. НОВА АЛТЕРНАТИВА 11583 0.35
11. КП ДЕСНИТЕ 7234 0.22
12. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 7456 0.23
13. НОВА СИЛА 5553 0.17
14. ЗЕЛЕНИТЕ 19990 0.61
15. РЕПУБЛИКА БГ 18901 0.58

3. УКАЗВА на Българска народна банка - Централно управление, София, да преведе по сметката на Център „Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването сумите, внесени от инициативните комитети, чиито кандидати са получили по-малко от една четвърт от районната избирателна квота в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., както следва: 

Инициативен комитет Брой действителни гласове %
Независим кандидат Никола Николов Вапцаров в Първи изборен район - Благоевградски 425 0,25
Независим кандидат Октай Хасанов Енимехмедов във Втори изборен район - Бургаски 474 0,27
Независим кандидат Господин Тончев Тонев в Двадесет и девети изборен район - Хасковски 286 0,31

Препис от решението да се изпрати на Българска народна банка - Централно управление, София, както на партиите, коалициите и инициативните комитети, участвали в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения