Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1346-ПВР/МИ
София, 25.10.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Грамада, област Видин, назначена с Решение № 191-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-770/20.10.2011 г. от Николай Ценов Тодоров - председател на областен съвет на ПП „Движение за права и свободи" - Видин, за промени в ОИК - Грамада, област Видин. Предлага се на мястото на члена на ОИК Дилян Иванов Борисов да бъде назначен Роси Георгиев Антов. Към предложението са приложени: молба от Дилян Иванов Борисов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Роси Георгиев Антов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Грамада, област Видин, Дилян Иванов Борисов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 18 от 17.10.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Грамада, област Видин, Роси Георгиев Антов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения