Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1345-МИ
София, 30 август 2022 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Порой, община Поморие, област Бургас

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-253 от 30.08.2022 г. е постъпила преписка от ОИК – Поморие, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

Приложени са: решение № 169-МИ от 26.08.2022 г. на ОИК – Поморие, с което на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, са прекратени предсрочно пълномощията на Фатме Ахмед Смаил като кмет на кметство Порой, община Поморие, област Бургас; протокол от 26.08.2022 г. от заседание на ОИК – Поморие; заявление от Фатме Ахмед Смаил – кмет на кметство Порой.

От извършената служебна проверка от електронната страница на ГД „ГРАО“ при МРРБ е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Порой към 15.06.2022 г. е 896 души, поради което в кметство Порой, община Поморие, област Бургас, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Поморие, област Бургас, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Порой, община Поморие, област Бургас.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения