Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1345-МИ
София, 25 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: жалба на Карлос Арналдо Контрера, пълномощник на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, срещу решение № 146-МИ от 22.10.2011 г. на ОИК – Банско, област Благоевград

Постъпила е жалба с вх. № 2140/23.10.2011 г. от Карлос Арналдо Контрера в качеството му на пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решение № 146-МИ от 22.10.2011 г. на ОИК - Банско, област Благоевград, с което разпорежда на изпълняващия длъжността кмет на община Банско, да премахне всички материали, плакати, които са с лика на кандидата за кмет Александър Краваров.

Жалбата до ЦИК е подадена в срок и е допустима и разгледана по същество е основателна.

При разглеждане на преписката от ЦИК и след запознаването с протокола и обжалваното решение се установява, че на ОИК - Банско, служебно е известно за това от кого е издигнат Александър Краваров, а именно от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и партиите, съставляващи „Синята коалиция" - СДС и ДСБ. В жалбата подробно са изложени мотиви за това, че атакуваното решение се явява процесуално недопустимо, тъй като няма правна норма, която да позволява то да бъде взето. Жалбоподателят счита за недопустимо по подобен начин ОИК - Банско, да се намесва в предизборната кампания. Липсва основание ОИК - Банско, да забрани и да накаже една партия за разпространението на материали, които точно отговарят на установените в закона правила. Действително ИК не съдържа разпоредби, според които е забранено със съгласието на една партия името й да бъде изписано в плаката на друга партия, още повече че „Синята коалиция" - СДС и ДСБ подкрепя кандидата Александър Краваров, издигнат от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ". Тази подкрепа публично е заявена няколко месеца преди това със съвместна декларация - протокол между политическите формации.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 

ОТМЕНЯ решение № 146-МИ от 22.10.2011 г. на ОИК - Банско, област Благоевград.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения