Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1344-НС
София, 29 август 2022 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В Централната избирателна комисия на 29 август 2022 г. е постъпило заявление, подписано от Радослав Милев Кацаров в качеството му на председател и представляващ партията, за заличаване на регистрацията на партията за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

С Решение № 1306-НС от 17 август 2022 г. на ЦИК партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Централната избирателна комисия намира, че искането за заличаване регистрацията на партията е направено в срок, подписано е от представляващия партията, същото е основателно, поради което са налице условията за заличаване регистрацията на партията.

Предвид изложеното и на основание чл. 137, ал 1, 2 и 3 от Изборния кодекс и раздел ІX от Решение № 1212-НС от 5 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. и анулира издаденото удостоверение № 23-П от 17 август 2022 г.

ВЪЗСТАНОВЯВА внесения депозит в размер на 2500 лева в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения