Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1344-ПВР
София, 25 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: обявяване края на изборния ден извън страната за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

На основание чл.26, ал. 1, т. 36 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 1331-ПВР/МИ от 23 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Обявява края на изборния ден извън страната за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. в 21,00ч. местно време.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения