Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1343-НС
София, 29 август 2022 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1252-НС от 12 август 2022 г. относно назначаване на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № НС-15-38 от 26.08.2022 г. е постъпило писмо от РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, за допусната техническа грешка в Решение № 1252-НС от 12.08.2022 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1252-НС от 12 август 2022 г., като ЕГН на секретаря на РИК Яна Михайлова Първанова вместо „ЕГН ...“ да се чете „ЕГН ...“.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново с вярното ЕГН.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1252-НС/

Календар

Решения