Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1342-МИ
София, 9 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Тихомир Иванов Гочев, кандидат за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ в община Димитровград, срещу решение № 137 от 1 октомври 2019 г. на ОИК – Димитровград

Производството е по чл. 88 ИК. Жалбата е от Тихомир Иванов Гочев, кандидат за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ в община Димитровград, срещу решение № 137 от 1 октомври 2019 г. на ОИК - Димитровград. Жалбата заедно с комплектуваната преписка е получена от ОИК – Димитровград с вх. № МИ-15-746 от 8 октомври 2019 г. на ЦИК.

С обжалваното решение ОИК – Димитровград е заличила регистрацията на Тихомир Иванов Гочев, като кандидат за общински съветник в община Димитровград, регистриран преди това с решение № 117 от 24.09.2019 г. на ОИК – Димитровград.

Жалбоподателят оспорва в срок решението за заличаване като развива оплаквания за незаконосъобразност на обжалваното решение. Твърди, че изводът, направен в решението е неправилен и незаконосъобразен, не отговаря на материалноправните предпоставки в чл. 397, ал. 1 ИК. Твърди, че Общинската избирателна комисия – Димитровград, не е положила усилия да събере всички доказателства относно времето, в което действително е живял на територията на населеното място, и че в действителност е живял през необходимия период на съответното място. Моли за събиране на доказателства от ЦИК за изложените факти, а именно преписката по издаване на заповед на кмета на община Габрово за заличаване регистрацията му по настоящ адрес от 28.01.2016 г., тъй като съгласно чл. 92, ал. 12 от ЗГР органите по ал. 1 съхраняват копия от документите, въз основа на които се извършва адресна регистрация, промяна на адрес и заличаване на адресна регистрация, за срок от 5 години.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост намира жалбата за неоснователна, а обжалваното решение ОИК – Димитровград за законосъобразно. Това е така, защото обжалваното решение е взето съгласно задължителните указания, дадени на ОИК – Димитровград от Централната избирателна комисия с писмо изх. № МИ-15-599 от 1 октомври 2019 г. Централната избирателна комисия е указала да бъде заличена регистрацията на въпросния кандидат на основание писмо с вх. № МИ-04-03-85 от 30 септември 2019 г., получено в ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ, съдържащо списък с резултата от извършената проверка в изпълнение на Решение № 966-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 1099-МИ от 13 септември 2019 г. на кандидатите в кандидатските листи, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Доколкото горецитираното писмо на ГД „ГРАО“ представлява официален удостоверителен документ и от него е видно, че лицето Гочев не отговаря на условията на т. 1 от Решение № 966-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК, а именно да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е на територията на съответния изборен район, с което изискването на чл. 397, ал. 1 ИК не е изпълнено, Централната избирателна комисия намира решение № 137 от 01.10.2019 г. на ОИК – Димитровград за законосъобразно. Както ЦИК, така и ОИК – Димитровград са били длъжни да кредитират обстоятелствата, удостоверени с въпросния документ, издаден от началника на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Това е и органът, който съгласно Изборния кодекс и относимите решения на Централната избирателна комисия има правомощието да извърши въпросната проверка на всички кандидати и да удостовери съответния резултат. Жалбоподателят разполага с възможността да оспори въпросния официален удостоверителен документ по съдебен ред по правилата на ГПК, но не и по реда на ИК пред ЦИК. Освен това жалбоподателят не представя доказателства за наличието на настоящ адрес към 26 април 2019 г.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 20 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 11 членове и „ПРОТИВ“ 9 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Димитровград.

Решението на ОИК – Димитровград, подлежи на обжалване пред Административен съд – Хасково чрез ОИК – Димитровград в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1868-НС / 31.03.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 • № 1867-НС / 31.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г. и Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1866-НС / 31.03.2023

  относно: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

 • всички решения