Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1341-МИ
София, 9 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Неждет Джевдет Ниази – кандидат за кмет на община Главиница, срещу решение № 55-МИ от 05.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Главиница

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба чрез ОИК – Главиница с вх. № МИ-15-738 от 08.10.2019 г. от Неждет Джевдет Ниази – кандидат за кмет на община Главиница, срещу решение № 55-МИ от 05.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Главиница.

С оспореното решение № 55-МИ от 05.10.2019 г. ОИК – Главиница е отказала заличаването на Хюсеин Муталиб Хамди като кандидат за кмет на община Главиница и като кандидат за общински съветник в община Главиница.

Жалбоподателят твърди, че Хюсеин Хамди не отговаря на изискванията за уседналост, залегнали в Изборния кодекс. Твърди, че със Заповед РД 01-557 от 09.09.2019 г. на кмета на община Главиница е заличена адресната регистрация по постоянен адрес на Хюсеин Хамди от адрес … , община Главиница, а със Заповед РД 01-558 от 09.09.2019 г. на кмета на община Главиница е заличена адресната регистрация по настоящ адрес на Хюсеин Хамди от ...

Според жалбоподателя лицето Хюсеин Хамди не отговаря на изискванията за уседналост, тъй като от 2017 г. не е живял на територията на община Главиница.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени решението на ОИК – Главиница като незаконосъобразно и да върне на ОИК – Главиница преписката със задължителни указания по изпълнението на Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката като цялост, намира, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество, е основателна и обжалваното решение на ОИК – Главиница е незаконосъобразно.

С писмо вх. № МИ-04-03-85 от 30.09.2019 г. от ГД „ГРАО“ в МРРБ е получен списък с резултата от извършената проверка в изпълнение на Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 1099-МИ от 13.09.2019 г., на кандидатите в кандидатските листи, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. В този списък фигурира Хюсеин Муталиб Хамди, като несъответствието е „без постоянен адрес или настоящ адрес в общината“.

Общинската избирателна комисия – Главиница е сезирана с писмо изх. № МИ-15-599 от 01.10.2019 г. на ЦИК, с което комисията е уведомена за несъответствието. В писмото се указва в срок не по-късно от 18.00 ч. на 01.10.2019 г. ОИК – Главиница да вземе решение по чл. 87, ал. 1, т. 15 ИК за заличаване на регистрацията на кандидата, посочен в приложения списък.

Без да се съобрази с резултатите от извършената проверка на ГД „ГРАО“ и със задължителните указания на ЦИК, ОИК – Главиница отказва заличаването на Хюсеин Муталиб Хамди като кандидат за кмет на община Главиница и като кандидат за общински съветник.

Предвид изложеното оспореното решение е незаконосъобразно, следва да бъде отменено и върнато за ново произнасяне от ОИК – Главиница със задължителни указания да заличи Хюсеин Муталиб Хамди като кандидат за кмет на община Главиница и като кандидат за общински съветник.

В хода на разискванията се изразиха мнения в обратната насока и при проведеното гласуване на предложения проект за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, като резултатът беше: „ЗА“ 11 членове и „ПРОТИВ“ 9 членове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Главиница.

Решението на ОИК – Главиница подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра чрез ОИК – Главиница в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения