Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1340-МИ
София, 29 август 2022 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-251 от 24.08.2022 г. е постъпила преписка от ОИК – Мездра, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

Приложени са: решение № 158-МИ от 19.08.2022 г. на ОИК – Мездра, с което на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, са прекратени предсрочно пълномощията на Емил Митов Иванчев като кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца; протокол № 34 от 19.08.2022 г. от заседание на ОИК – Мездра; заявление от Емил Митов Иванчев – кмет на кметство Боденец.

От извършената служебна проверка от електронната страница на ГД „ГРАО“ при МРРБ е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Боденец към 15.06.2022 г. е 541 души, поради което в кметство Боденец, община Мездра, област Враца, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Мездра, област Враца, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения