Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1339-МИ
София, 26 август 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Вълчи дол, област Варна

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от Община Вълчи дол, област Варна, с вх. № МИ-06-457 от 25.08.2022 г., с приложен препис-извлечение от акт за смърт на Димитър Костадинов Димитров – член на ОИК – Вълчи дол.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Димитър Костадинов Димитров като член на ОИК – Вълчи дол, област Варна, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 ИК, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения