Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1339-МР
София, 17 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: утвърждаване образец на удостоверение за наблюдател на местен референдум

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 и чл. 116 от Изборния кодекс и Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава образец на удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация на местен референдум, приложен към настоящото решение и представляващ неразделна част от него.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения