Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1339-МР
София, 17 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: утвърждаване образец на удостоверение за наблюдател на местен референдум

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 и чл. 116 от Изборния кодекс и Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава образец на удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация на местен референдум, приложен към настоящото решение и представляващ неразделна част от него.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения