Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1339-ПВР/МИ
София, 24 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: организацията по предаване на изборни книжа и материали в ОИК – Столична община

На основание чл. 26, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

РЕШИ:

1. При предаването на изборните книжа и материали от СИК на ОИК - Столична община се допуска избирателните списъци и печата на СИК да се предава най-малко от един член на СИК на определено от ОИК - Столична община лице.

2. Когато при предаването на протоколите за установяване резултатите от гласуването се открие разлика между действителните гласове и гласовете, разпределени между кандидатските листи на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, ОИК - Столична община отделя торбите на съответната СИК в обособено помещение, охранявано отвън от органите на МВР.

3. След приемането на протоколите от всички СИК ОИК - Столична община, заедно с членове на съответната СИК отварят торбата с бюлетините и установяват реалното разпределение на гласовете, което се отразява в протокола на СИК.

4. Задълженията на членовете на СИК за предаване на изборните книжа и материали се считат за изпълнени с предаването на торбите с бюлетините на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК или на ОИК - Столична община.

5. На членовете на СИК от Столична община по чл. 231, ал. 1от ИК се заплаща допълнително възнаграждение в размер на 60 лева.

6. На основание чл. 18, ал. 4 от ИК лицата по т. 5 се освобождават от служебните им задължения до окончателното изпънение на функциите им на 24 октомври 2011 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

                                            

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения