Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1338-ПВР/МИ
София, 23 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Яне Георгиев Янев – председател на ПП „Ред, законност и справедливост”, срещу решение № 226 от 23.10.2011 г. на ОИК – Гулянци, област Плевен

Постъпила е жалба с вх. № Ж-ІІІ/117 от 23.10.2011 г. на ЦИК от Яне Георгиев Янев - председател на ПП „Ред, законност и справедливост", срещу решение № 226 от 23.10.2011 г. на ОИК - Гулянци, област Плевен, в която се твърди, че подвижната секционна комисия на територията на община Гулянци е отказала да допусне до участие в изборите за гласуване за кмет на кметство с. Дъбован и за кмет на кметство с. Ленково заявилите желание да гласуват лица с физически увреждания.
С обжалваното решение № 226 от 23.10.2011 г. ОИК - Гулянци, е оставила без уважение жалба с вх. № 78 от 23.10.2011 г. от Пламен Красимиров Иванов - кандидат за кмет на община Гулянци, издигнат от ПП „Ред, законност и справедливост", като неоснователна.
Жалбата е допустима, като подадена в срок. Разгледана по същество е неоснователна.
На територията на община Гулянци е образувана една подвижна СИК. В изпълнение на разпоредбите на чл. 176 от ИК на територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявление за гласуване с подвижна избирателна урна. Тъй като в община Гулянци са подадени общо 12 заявления от избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна урна, от които 5 избиратели от с. Ленково, 5 избиратели от с. Дъбован, 1 избирател от с. Гиген и 1 избирател от с. Сомовит, правилно ОИК - Гулянци, е приела, че територията на общината представлява един самостоятелен изборен район за общински съветници и един изборен район за кмет на община.
Територията на съответното кметство се явява самостоятелен изборен район за избиране на кмет на кметство. Ако на територията на съответното кметство не са подадени най-малко 10 заявления от избиратели с увреждания, то в този изборен район не се назначава подвижна СИК и лицата с увреждания не могат да гласуват за кмет на съответното кметство. Тъй като подвижната СИК е създадена на територията на община Гулянци, избирателите могат да гласуват за кмет на община и за общински съветници, а също така и за президент и вицепрезидент на републиката.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Яне Георгиев Янев - председател на ПП „Ред, законност и справедливост", срещу решение № 226 от 23.10.2011 г. на ОИК - Гулянци, област Плевен, като неоснователна.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1073-МИ / 18.01.2022

    относно: допускане на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1072-МИ / 18.01.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • всички решения