Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1337-МИ
София, 23 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Яне Георгиев Янев – председател на ПП „Ред, законност и справедливост”, срещу решение № 225 от 23.10.2011 г. на ОИК – Гулянци, област Плевен

Постъпила е жалба с вх. № Ж-ІІІ-118 от 23.10.2011 г. на ЦИК от Яне Георгиев Янев - председател на ПП „Ред, законност и справедливост", срещу решение № 225 от 23.10.2011 г. на ОИК - Гулянци, област Плевен, с което бюлетината за избор на кмет на кметство с. Ленково, община Гулянци, е обявена за действителна.
В жалбата се твърди, че в интегралната бюлетина за кмет на кметство с. Ленково е допусната грешка - кандидатът от ПП „Ред, законност и справедливост" Петко Зарков Георгиев е вписан в нея не под № 14, който номер е изтеглен при жребия в ЦИК от ПП „РЗС", а под № 17, който номер е на ПП „ВМРО - БНД". Председателят на СИК - с. Ленково, незабавно е сигнализирал ОИК - Гулянци, и е поискал указание да продължи ли изборът за кмет на кметство с. Ленково.
Жалбата е допустима, като подадена в срок. Разгледана по същество е неоснователна.
С обжалваното решение № 225 от 23.10.2011 г. ОИК - Гулянци, е обявила за действителна бюлетината за избор на кмет на кметство с. Ленково, община Гулянци, независимо от допуснатата грешка при изписване на номера по жребий, определен от ЦИК с Решение № 866-ПВР/МИ от 20.09.2011 г., на ПП „Ред, законност и справедливост", регистрирала кандидат за кмет на кметство с. Ленково Петко Зарков Георгиев, като вместо определения по жребий от ЦИК № 14 в бюлетината, срещу името на кандидата е отпечатан № 17, с който номер е регистрирана ПП „ВМРО - Българско национално движение". Общинската избирателна комисия е счела, че тъй като ПП „ВМРО - БНД" не е регистрирала кандидат за участие в избора на кмет на кметство с. Ленково, това не може да обърка избирателите. Изборът за кмет на кметство е мажоритарен, при който правилно е изписано името на кандидата Петко Зарков Георгиев и избирателите не биха могли да се заблудят само на база поредния номер на кандидата, поради което Централната избирателна комисия намира бюлетината за действителна.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Яне Георгиев Янев - председател на ПП „Ред, законност и справедливост", срещу решение № 225 от 23.10.2011 г. на ОИК - Гулянци, област Плевен, като неоснователна.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения