Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1336-НС
София, 15 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал от Елена Фучеджиева, Светлин Бонев, Иван Танковски, Александър Камбуров и други за предизборна агитация на турски език от представители на политическа партия „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпили са сигнали по електронната поща на ЦИК от Елена Фучеджиева, вх. № НС-22-476 от 14.10.2014 г., Светлин Бонев, вх. № НС-22-478 от 14.10.2014 г., Иван Танковски, вх. № НС-22-479 от 14.10.2014 г. и Александър Камбуров, вх. № НС-22-482 от 14.10.2014 г., и други с вх. № НС-22-477, № НС-22-483, № НС-22-484, № НС-22-485, № НС-22-486, № НС-22-488 от 14.10.2014 г., № НС-22-489, № НС-22-490, № НС-22-491, № НС-22-492, № НС-22-493, № НС-22-494, № НС-22-495, № НС-22-496, № НС-22-497, № НС-22-498 № НС-22-500, № НС-22-501 от 15.10.2014 г., в които се прави оплакване за излъчен видеоматериал в предаването „Господари на ефира" по Нова телевизия, съдържащ данни за проведена предизборна агитация на турски език в различни населени места в Република България и Република Турция от кандидати за народни представители от ПП „Движение за права и свободи" в изборите за Народно събрание на Република България. Правят се искания за налагане на предвидените в Изборния кодекс наказания.

Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че във видеоматериал, излъчен на 07.10.2014 г. в предаването „Господари на ефира" по Нова телевизия, се съдържат записи от предизборна кампания, проведена от кандидати за народни представители на ПП „ДПС" , в които се води предизборна агитация на турски език. Записите отразяват проведени мероприятия на 16.09.2014 г. в с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, на 23.09.2014 г. в Долни Воден, гр. Асеновград, област Пловдив, на 29.09.2014 г. в с. Подкова, община Кирково, област Кърджали. От тези записи е видно, че Хюсеин Хафъзов провежда предизборна агитация на език различен от българския в с. Подкова, а Лютви Местан провежда предизборна агитация на език различен от българския и в трите описани по-горе населени места. В излъчения материал се твърди, че агитацията се провежда на турски език, като в субтитри е даден превод на български език.

При така изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия намира, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК, забраняваща предизборната кампания да се води на език различен от българския.

Предвид горното и на основание чл. 181, ал. 2, чл. 495, 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение на 16.09.2014 г. в с. Върбовка, община Павликени от Лютви Ахмед Местан, ЕГН ..., на нормата на чл. 181, ал. 2 от ИК, съгласно която предизборната кампания се води на български език.

УСТАНОВЯВА извършено нарушение на 23.09.2014 г. в с. Долни Воден, област Пловдив, от Лютви Ахмед Местан, ЕГН ..., на нормата на чл. 181, ал. 2 от ИК, съгласно която предизборната кампания се води на български език.

УСТАНОВЯВА извършено нарушение на 29.09.2014 г. в с. Подкова, област Кърджали, от Лютви Ахмед Местан, ЕГН ..., на нормата на чл. 181, ал. 2 от ИК, съгласно която предизборната кампания се води на български език.

УСТАНОВЯВА извършено нарушение на 29.09.2014 г. в с. Подкова, област Кърджали, от Хюсеин Хасан Хафъзов, ЕГН ..., на нормата на чл. 181, ал. 2 от ИК, съгласно която предизборната кампания се води на български език.

На основание чл. 43, ал. 3 във връзка с чл. 42, т. 6 от Закона за административните нарушения и наказания да се изискат от кмета на Столична община и МВР - СДВР данни за постоянния и/или настоящ адрес на Лютви Ахмед Местан, ЕГН ..., и на Хюсеин Хасан Хафъзов, ЕГН ....

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави актове за установяване на административни  нарушения на Лютви Ахмед Местан, ЕГН ..., и на Хюсеин Хасан Хафъзов, ЕГН ....

След съставянето и връчването актовете да се изпратят на областните управители на област Велико Търново, Пловдив и Кърджали за издаване на наказателни постановления.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения