Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1335-ПВР
София, 23 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промени в състави на СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение вх. № 2176 от 23.10.2011 г. за промени в СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600024, Испания, Алкала де Енарес, Мариана Христова Иванова, ЕГН ...
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600024, Испания, Алкала де Енарес, Деана Иванова Маринова-Вълканова, ЕГН ..., досегашен член.
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 291600024, Испания, Алкала де Енарес, Ивайло Руменов Иванов, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291600024, Испания, Алкала де Енарес, Верка Борисова Тодорова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600024, Испания, Алкала де Енарес, Анна Манолова Ангелова, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600031, Испания, Колядо Вилялба, Величка Василева Дончева, ЕГН ...
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600031, Испания, Колядо Вилялба, Мария Драганова Арсовска, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 291600031, Испания, Колядо Вилялба, Григор Иванов Григоров, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291600031, Испания, Колядо Вилялба, Параскева Иванова Найденова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600031, Испания, Колядо Вилялба, Тинка Йорданова Сергиева, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600040, Испания, Тафая, Александър Иванов Панчев, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600040, Испания, Тафая, Здравко Алеков Боюков, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 291600040, Испания, Тафая, Шукри Лютвиев Лютвиев, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291600040, Испания, Тафая, Фаик Шукриев Лютвиев, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600040, Испания, Тафая, Силвана Георгиева Начева, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600040, Испания, Тафая, Венцислав Каменов Юзекчиев, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600040, Испания, Тафая, Ахмед Исмаилов Демиров, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600040, Испания, Тафая, Юсеин Фаиков Къров, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения