Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1334-ПВР/МИ
София, 23 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалби от Велислав Димитров Йотов – представляващ ПП „Демократи за силна България”, и от Петър Любенов Ненков – кандидат за кмет на община Своге

Постъпили са жалби с вх. № Ж-ІІІ-59 и № Ж-І-49 от 23.10.2011 г. на ЦИК от Велислав Димитров Йотов - представляващ ПП „Демократи за силна България", и от Петър Любенов Ненков - кандидат за кмет на община Своге. Жалбите са идентични. В тях се твърди, че след отваряне на избирателни секции № 17 и № 18 в с. гара Лакатник, община Своге, около 7,30 ч. е констатирана грешка в изписване на кандидатите за кмет на с. гара Лакатник, като под № 9 на бюлетината е изписан Венцислав Благоев Василев като кандидат на ПП „Атака", а под № 23 е изписано отново същото име като кандидат на коалиция „Лидер - ВМРО - БНД" вместо действителния кандидат на тази коалиция Виктор Маринов Цветков. Иска се спиране на изборния процес в община Своге за избор на кмет на община и общински съветници.
Изложеното в жалбите обстоятелство е станало известно в ЦИК служебно. Тя се е произнесла със свое Решение № 1319-МИ от 23 октомври 2011 г., с което е постановила сгрешените бюлетини да не се използват и да се отпечатат други. Изборът за кмет на кметство е произведен с новоотпечатаните бюлетини.
Централната избирателна комисия не разполага с правомощия да спре изборния процес в общините, поради което жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите на Велислав Димитров Йотов - представляващ ПП „Демократи за силна България", и от Петър Любенов Ненков - кандидат за кмет на община Своге.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения