Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1331-НС
София, 25 август 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „Справедлива България“, регистрирана с Решение № 1308-НС от 17 август 2022 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На 24 август 2022 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от коалиция „Справедлива България“, подписано от Йордан Тодоров Гергов и Елена Маргаритова Нонева и подадено чрез пълномощника Венцислав Петров Димитров.

Заявлението е заведено в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „Справедлива България“ под № 6-1 на 24 август 2022 г.

Към заявлението са приложени:

1. Коалиционно споразумение от 23 август 2022 г.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „КОЙ“ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“ от 02.08.2022 г., издадено от СГС, VI-4 състав, по ф.д. № 377/2014 г.

3. Удостоверение изх. № 48-00-387 от 04.08.2022 г. на Сметната палата на ПП „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.

4. Образец от подписа на председателя и представляващ партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“.

5. Образец от печата на партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“.

6. Пълномощно от представляващите коалицията в полза на Венцислав Петров Димитров.

На 25.08.2022 г. е постъпило заявление от коалиция „Справедлива България“, подписано от Йордан Тодоров Гергов и Елена Маргаритова Нонева и подадено чрез пълномощника Светозар Стоянов Съев.

Към заявлението са приложени: анекс към коалиционното споразумение от 25.08.2022 г., съгласно който коалицията ще се представлява от всеки двама от съпредседателите заедно; спесимен от подписа на Иван Цветанов Павлов и пълномощно от представляващите коалицията в полза на Светозар Стоянов Съев.

Коалицията се представлява от двама от тримата съпредседатели Йордан Тодоров Гергов, Елена Маргаритова Нонева и Иван Цветанов Павлов.

Налице са изискванията на чл. 144, ал. 1, 2 и 5 от Изборния кодекс, т. 29 и 30 от Решение № 1212-НС от 05.08.2022 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1212-НС от 05.08.2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА промяна в състава на коалиция „Справедлива България“, регистрирана с Решение № 1308-НС от 17 август 2022 г. на ЦИК, с включване на партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“.

Анулира издаденото удостоверение № 6-К от 17.08.2022 г. и издава ново удостоверение с вписване на състава на коалицията след извършените промени.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения