Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1329-ПВР
София, 23 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Йонко Грозев – представляващ Инициативен комитет за издигане на Меглена Кунева и Любомир Христов за кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката

Постъпила е жалба с вх. № 2078  от 22.10.2011 г. на ЦИК от  Йонко Грозев - представляващ Инициативен комитет за издигане на Меглна Кунева и Любомир Христов за кандидати за президент и вицепрезидент на републиката. Жалбоподателят сочи, че в предизборния ден 22 октомври 2011 г. в бр. 94 на в. „Всеки ден" от събота - неделя, 22 - 23 октомври 2011 г., стр. 6 - 7, са публикувани два материала със заглавия „Мъжът на Кунева в афера за 1 милиард" и „Как бе харизана софийската вода", като се твърди, че същите статии представляват пряко нарушение на чл. 133, ал. 5 от ИК, според който не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. Жалбоподателят счита, че публикациите са нарушения на закона, тъй като агитацията не е само материал, който съдържа положителна оценка и отношение към даден кандидат, но и материал, който съдържа отрицателни оценки за други кандидати, в конкретния случай кандидата за президент Меглена Щилиянова Кунева. Изказват се опасения, че тези материали е възможно да станат причина някои избиратели да бъдат повлияни и по този начин да има значение за избора им за кого да гласуват. Твърди се, че материалите по своята функция и ефект напълно съвпадат с дефиницията за агитационен материал и следва да бъдат считани и разглеждани като такива. Излагат се доводи, че при друго тълкуване ще е налице заобикаляне на закона, тъй като се биха постигнали забранени от закона цели. Фактическа опора на тези твърдения според жалбоподателя е съдържанието на публикуваните материали, целящо да се иронизира мотото на кампанията на Меглена Кунева в качеството й на кандидат за президент, както и да бъде компрометирана. Сочи се и нарушение на реда за провеждане на предизборната кампания от издателя „Ню Медия Груп" АД, който е доставчик на медийна услуга по смисъла на § 1, т. 20 от ДР на ИК и моли незабавно да бъдат премахнати или иззети всички носители на посочените агитационни материали, разпространени  в нарушение на Изборния кодекс на територията на повече от един изборен район, както и на извършителите на нарушението да бъдат наложени предвидените в закона санкции. Към жалбата е приложен и бр. 94 на в. „Всеки ден" от събота - неделя, 22 - 23 октомври 2011 г.

Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с предоставените ведно с жалбата публикации, озаглавени „Мъжът на Кунева в афера за 1 милиард" и „Как бе харизана софийската вода", установи, че същите в противоречие на забраната, съдържаща се в разпоредбата на чл. 134, ал. 5, предл. последно от ИК, съставляват материали, които накърняват доброто име на регистрираната с Решение № 815-ПВР от 17 септември 2011 г. като кандидат за президент на републиката Меглена Щилиянова Кунева. Въпросните материали съдържат индиректни послания, чрез които се създава негативен образ на кандидата, свързвайки го с други лица и извършени от тях, според твърденията в публикацията, противоправни деяния или такива, противоречащи на общовъзприетите в обществото правила за поведение.

С оглед на горното жалбата следва да бъде уважена, като на председателя на Централната избирателна комисия се възложи да състави акт за установяване на административно нарушение на основание чл. 300, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 1, вр. чл. 299, вр. чл. 134, ал. 5 от ИК против „Ню Медия Груп" АД с ЕИК 200723843, представлявана от Светослав Владимиров Кантарджиев.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 134, ал. 5 и 8 и чл. 300, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема за установено, че от страна на „Ню Медия Груп" АД с ЕИК 200723843, представлявана от Светослав Владимиров Кантарджиев, е извършено нарушение на чл. 134, ал. 5 от ИК чрез разпространение на материали, които накърняват доброто име на регистрираната с Решение № 815-ПВР от 17 септември 2011 г. на ЦИК като кандидат за президент на републиката Меглена Щилиянова Кунева.

ВЪЗЛАГА на председателя на Централната избирателна комисия да състави акт за установяване на административно нарушение, установено с настоящото решение, на основание чл. 300, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 1, вр. чл. 299, вр. чл. 134, ал. 5 от ИК против „Ню Медия Груп" АД с ЕИК 200723843, представлявана от Светослав Владимиров Кантарджиев.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения