Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1327-МИ
София, 23 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Наков – представляващ инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за кмет на община Варна, срещу решение № 255-МИ от 21.10.2011 г. на ОИК – Варна, област Варна

Постъпила е жалба с вх. № 2106 от 22.10.2011 г. на ЦИК от Николай Наков - представляващ инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за кмет на община Варна, срещу решение № 255-МИ от 21.10.2011 г. на ОИК - Варна, област Варна, с което общинската избирателна комисия по постъпил сигнал за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания, по повод на съдържанието на агитационни материали, разположени върху сгради на находящи се в гр. Варна, е изпратила преписката по сигнала на кмета на община Варна, за извършване на проверка относно собствеността на сградите, върху които са поставени агитационните материали.

В жалбата са развити подробни съображения, относно неправилността на атакуваното решение. Твърди се, че ОИК - Варна, неправилно е възприела разположения върху фасадата на Централна поща билборд за агитационен материал, тъй като същият съставлявал дружески шарж от добродушни хумористични изображения на няколко от кандидатите за кмет на община Варна, седнали около торта с надпис „Варна", като същата представлявала асортимент от менюто на известните във Варна сладкарници „Неделя". Моли се за отмяна обжалваното решение.

Доколкото с оспорваното решение се препраща преписката към кмета на община Варна, за проверка досежно собствеността на сградата, върху която са разположени материали, предмет на сигнала, то атакуваният акт на ОИК не съставлява акт със самостойно правно значение, а е елемент от динамичния състав на производството по проверка и издаване на окончателен акт на ОИК - Варна по постъпилия сигнал, поради което атакуваното решение № 255 от 21.10.2011 г. не подлежи на обжалване. С оглед на горното постъпилата жалба следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Николай Наков - представляващ инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за кмет на община Варна, срещу решение № 255-МИ от 21.10.2011 г. на ОИК - Варна, област Варна.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения