Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1326-НС
София, 24 август 2022 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 1262-НС от 12 август 2022 г. относно назначаване на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № НС-15-28 от 24.08.2022 г. е постъпило писмо от РИК в Пети изборен район – Видински, за допуснати технически грешки в Решение № 1262-НС от 12.08.2022 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 1262-НС от 12 август 2022 г., както следва:

- ЕГН на члена на РИК Бисерка Цецкова Борисова вместо „ЕГН ...“ да се чете „ЕГН ...“;

- ЕГН на члена на РИК Славяна Младенова Николова вместо „ЕГН ...“ да се чете „ЕГН ...“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения