Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1326-НС
София, 24 август 2022 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 1262-НС от 12 август 2022 г. относно назначаване на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № НС-15-28 от 24.08.2022 г. е постъпило писмо от РИК в Пети изборен район – Видински, за допуснати технически грешки в Решение № 1262-НС от 12.08.2022 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 1262-НС от 12 август 2022 г., както следва:

- ЕГН на члена на РИК Бисерка Цецкова Борисова вместо „ЕГН ...“ да се чете „ЕГН ...“;

- ЕГН на члена на РИК Славяна Младенова Николова вместо „ЕГН ...“ да се чете „ЕГН ...“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения