Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1325-ПВР
София, 23 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки, допуснати в Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допуснати техническа грешки в Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. за назначаване съставите на СИК извън страната, както следва:
- в СИК № 294700119, Турция, Измир, Сарнъч, собственото име на секретаря на комисията Милена Харалампиева Йовчева е изписано грешно „Невена";
- в СИК № 292500059, Ливан, Бейрут, бащиното име на председателя на комисията Димитър Иванов Бекяров е изписано грешно „Йорданов";
- в СИК № 293500076, Норвегия, Осло, бащиното име на члена на комисията Светла Цвяткова Ковачева е изписано грешно „Цветкова";
- в СИК № 293500076, Норвегия, Осло, бащиното име на секретаря на комисията Снежина Веселинова е изписано грешно „Велинова";
- в СИК № 295200151, Франция, Страсбург, фамилното име на заместник-председателя на комисията Иванка Руменова Шарпова е изписано грешно „Шаркова";
- в СИК № 294100085, САЩ, Ню Йорк, бащиното име на члена на комисията Здравка Миткова Иванова е изписано грешно „Митков";
- в СИК № 294100088, САЩ, Атлантик сити, собственото име на секретаря на комисията Анна Иванова Руски е изписано грешно „Ана";

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г., както следва:
- в СИК № 294700119, Турция, Измир, Сарнъч, собственото име на секретаря на комисията Милена Харалампиева Йовчева вместо „Невена" да се чете „Милена";
- в СИК № 292500059, Ливан, Бейрут, бащиното име на председателя на комисията Димитър Иванов Бекяров вместо „Йорданов" да се чете „Иванов;
- в СИК № 293500076, Норвегия, Осло, бащиното име на члена на комисията Светла Цвяткова Ковачева вместо „Цветкова" да се чете „Цвяткова";
- в СИК № 293500076, Норвегия, Осло, бащиното име на секретаря на комисията Снежина Веселинова вместо „Велинова" да се чете „Веселинова";
- в СИК № 295200151, Франция, Страсбург, фамилното име на заместник-председателя на комисията Иванка Руменова Шарпова вместо „Шаркова" да се чете „Шарпова";
- в СИК № 294100085, САЩ, Ню Йорк, бащиното име на члена на комисията Здравка Миткова Иванова вместо „Митков" да се чете „Миткова";
- в СИК № 294100088, САЩ, Атлантик сити, собственото име на секретаря на комисията Анна Иванова Руски вместо „Ана" да се чете „Анна".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3140-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3139-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3135-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции“

  • всички решения