Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1324-ПВР
София, 23 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промени в състави на СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

Постъпили са предложения: вх. № 2120 от 23.10.2011 г.; вх. № 2153 от 23.10.2011 г.; вх. № 2147 от 23.10.2011 г.; вх. № 2166 от 23.10.2011 г., № 2172 от 23.10.2011 г.; № 2169 от 23.10.2011 г. за промени в СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 293000066, Молдова, Вулканещ, Зоя Петрова Касабова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 293000066, Молдова, Вулканещ, Лидия Михайловна Иваноголо, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600023, Испания, Аликанте, Янка Иванова Атанасова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600023, Испания, Аликанте, Мая Пантелеева Леонкева, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600023, Испания, Аликанте, Цветелина Красимирова Кръстева, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600023, Испания, Аликанте, Пламен Николов Николов, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600025, Испания, Бенидорм, Мариан Апостолов Оливеров, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600025, Испания, Бенидорм, Снежа Колева Георгиева, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600025, Испания, Бенидорм, Неделчо Николаев Увалиев, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600025, Испания, Бенидорм, Антонела Пенчева Станчева, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 291600026, Испания, Валядолид, Десислава Дончева Станева, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291600026, Испания, Валядолид, Николет Мирославова Маринова, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 291600026, Испания, Валядолид, Георги Маринов Ангелов, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 291600026, Испания, Валядолид, Дилян Ангелов Ергеледжиев, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600028, Испания, Ел Елхидо, Невена Милчева Спасова, ЕГН ...
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600028, Испания, Ел Елхидо, Иван Русев Русев, ЕГН .., досегашен заместник-председател.
ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291600028, Испания, Ел Елхидо, Гергана Димитрова Атанасова, ЕГН .., досегашен секретар.
НАЗНАЧАВА за секретарна СИК извън страната № 291600028, Испания, Ел Елхидо, Живка Момчилова Койчева.
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600028, Испания, Ел Елхидо, Станка Кунчева Казийска, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600028, Испания, Ел Елхидо, Асен Петров Гаджев, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600032, Испания, Мостолес, Галя Василева Койчева, ЕГН ...
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600032, Испания, Мостолес, Христо Неделчев Дянков, ЕГН .., досегашен член.
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председателя на СИК извън страната № 291600032, Испания, Мостолес, Биляна Костадинова Притропова, ЕГН ...
ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291600032, Испания, Мостолес, Роберто Димитров Димитров, ЕГН .., досегашен член.
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600032, Испания, Мостолес, Райна Петкова Атанасова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600032, Испания, Мостолес, Миглена Георгиева Иванова, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като председателя на СИК извън страната № 291600034, Испания, Олерия, Нели Иванова Делевска, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600034, Испания, Олерия, Асен Аркадиев Арнаудов, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600034, Испания, Олерия, Красимира Ивайлова Чалова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600034, Испания, Олерия, Лъчезар Георгиев Дулев, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 291600035, Испания, Палма де Майорка, Светлин Христов Томов, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291600035, Испания, Палма де Майорка, Радосвета Кирилова Трифонова, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 291600035, Испания, Палма де Майорка, Пламен Иванов Пенчев, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 291600035, Испания, Палма де Майорка, Ренета Георгиева Христова, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600036, Испания, Памплона, Тодор Кирилов Смиленов, ЕГН ...
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600036, Испания, Памплона, Васил Федев Павлов, ЕГН .., досегашен член.
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600036, Испания, Памплона, Васил Костадинов Симидчиев, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600036, Испания, Памплона, Румен Асенов Дачев, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600036, Испания, Памплона, Момчил Малинов Дайлиев, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600037, Испания, Сарагора, Христо Иванов Бичев, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600037, Испания, Сарагоса, Димитър Илиев Димов, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600038, Испания, Сеговия, Милка Владимирова Атанасова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600038, Испания, Сеговия, Мариан Маринов Банков, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 291600038, Испания, Сеговия, Цонка Красимирова Илиева, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291600038, Испания, Сеговия, Добри Цветков Нинов, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600041, Испания, Торревиеха, Веселин Николов Ангелов, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600041, Испания, Торревиеха, Юлия Евтимова Сергиева, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600041, Испания, Торревиеха, Мариела Красимирова Иванова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600041, Испания, Торревиеха, Спасимира Райнова Иванова, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600041, Испания, Торревиеха, Мариела Красимирова Иванова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600041, Испания, Торревиеха, Спасимира Райнова Иванова, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294700124, Турция, Капаклъ, Снежан Асенов Чавдаров, ЕГН ...
ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700124, Турция, Капаклъ, Галина Георгиева Александрова, ЕГН .., досегашен член
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700124, Турция, Капаклъ, Антоанета Георгиева Григорова, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294100083, САЩ, Вашингтон, Марио Димитров Паскалев, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294100083, САЩ, Вашингтон, Лили Делчева Анчева, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294100088, САЩ, Атлантик сити, Мариета Иванова Касева, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294100088, САЩ, Атлантик сити, Миглена Георгиева Тодорова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения