Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1323-НС
София, 23 август 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-11-28 от 23.08.2022 г. е постъпило заявление от Никола Минчев – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната“, на мястото на Владимир Владимиров Иванов – член на РИК, освободен с Решение № 1320-НС от 22.08.2022 г. на ЦИК, за член на РИК да бъде назначен Емил Георгиев Георгиев, от предложения резервен състав.

Към предложението  е приложено пълномощно в полза на Никола Георгиев Минчев. Декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Емил Георгиев Георгиев са налични в преписката по назначаване на РИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София, Емил Георгиев Георгиев, ЕГН ... .

На назначения член на РИК да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения