Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1323-НС
София, 23 август 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-11-28 от 23.08.2022 г. е постъпило заявление от Никола Минчев – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната“, на мястото на Владимир Владимиров Иванов – член на РИК, освободен с Решение № 1320-НС от 22.08.2022 г. на ЦИК, за член на РИК да бъде назначен Емил Георгиев Георгиев, от предложения резервен състав.

Към предложението  е приложено пълномощно в полза на Никола Георгиев Минчев. Декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Емил Георгиев Георгиев са налични в преписката по назначаване на РИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София, Емил Георгиев Георгиев, ЕГН ... .

На назначения член на РИК да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения