Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1323-ПВР
София, 23 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промени в състави на СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

Постъпили са предложения: вх. № 2166 от 23.10.2011 г. за промени в СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294700137, Турция, Чорлу, кв. Йешилтепе, Улкие Мехмедова, ЕГН ...
ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700137, Турция, Чорлу, кв. Йешилтепе, Наталия Михайлова Александрова, ЕГН ..., досегашен член.
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700137, Турция, Чорлу, кв. Йешилтепе, Емил Филипов Христов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700137, Турция, Чорлу, кв. Йешилтепе, Юлиян Симеонов Петков, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700137, Турция, Чорлу, кв. Йешилтепе, Али Алиев, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294700134, Турция, Черкезкьой, Давид Рашков Рашков, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700134, Турция, Черкезкьой, Елка Дончева Сурчева, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения