Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1323-ПВР
София, 23 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промени в състави на СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

Постъпили са предложения: вх. № 2166 от 23.10.2011 г. за промени в СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294700137, Турция, Чорлу, кв. Йешилтепе, Улкие Мехмедова, ЕГН ...
ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700137, Турция, Чорлу, кв. Йешилтепе, Наталия Михайлова Александрова, ЕГН ..., досегашен член.
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700137, Турция, Чорлу, кв. Йешилтепе, Емил Филипов Христов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700137, Турция, Чорлу, кв. Йешилтепе, Юлиян Симеонов Петков, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700137, Турция, Чорлу, кв. Йешилтепе, Али Алиев, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294700134, Турция, Черкезкьой, Давид Рашков Рашков, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700134, Турция, Черкезкьой, Елка Дончева Сурчева, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения