Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1318-ПВР
София, 23 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промени в състави на СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение вх. № 2091 от 22.10.2011 г. от посолството на Република България в Украйна в СИК № 294800143, Украйна, Киев, да бъде направена промяна, като на мястото на председателя на комисията Богомил Ценов Молов да бъде назначен Марин Милетиев Бранков, и на мястото на члена на комисията Тони Георгиев Софрониев да бъде назначена Маринела Георгиева Атанасова; предложение вх. № 2134 от 23.10.2011 г. от посолството на Република България в Босна и Херцеговина в СИК № 290800010, Босна и Херцеговина, Сараево, да бъде направена промяна, като на мястото на заместник-председателя на комисията Любомир Асенов Петров да бъде преназначен Виолин Цанков Марков, досегашен член, и назначава за член Цветелина Иванова Георгиева;  предложение вх. № 2121 от 23.10.2011 г. от посолството на Република България в Мексико в СИК № 293100072, Мексико, Мексико, да бъде направена промяна, като на мястото на члена на комисията Цветана Колева Бързилова да бъде назначен Георги Лазаров Стойчев; предложение вх. № 2126 от 23.10.2011 г. от посолството на Република България във ФР Германия, Бон, в СИК № 295000147, ФР Германия, Бон, да бъде направена промяна, като на мястото на секретаря на комисията Петко Дамянов Гуглев да бъде назначена Елена Йорданова Акерман; предложение вх. № 2149 от 23.10.2011 г. от Министерството на външните работи в СИК № 291600039, Испания, Таррагона, да бъде направена промяна, като на мястото на председателя на комисията Елка Михова Димова да бъде преназначена Илиана Тодорова Илиева-Дъбова, досегашен член; на мястото на секретаря Стефка Георгиева Каралеева да бъде назначена Димитрина Симеонова Шопова, на мястото на члена Тани Антонов Минков да бъде назначена Цветелина Радославова Топалова; назначава Стефан Руменов Йорданов; предложение вх. № 2135 от 23.10.2011 г. в СИК № 291600043, Испания, Хетафе, да бъде направена промяна; предложение вх. № 2155 от 23.10.2011 г. в СИК № 211600027.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 294800143, Украйна, Киев, Богомил Ценов Молов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 294800143, Украйна, Киев, Марин Милетиев Бранков, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294800143, Украйна, Киев, Тони Георгиев Софрониев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294800143, Украйна, Киев, Маринела Георгиева Атанасова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 290800010, Босна и Херцеговина, Сараево, Любомир Асенов Петров, ЕГН ...

ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 290800010, Босна и Херцеговина, Сараево, Виолин Цанков Марков, ЕГН .., досегашен член.

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 290800010, Босна и Херцеговина, Сараево, Цветелина Иванова Георгиева, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 293100072, Мексико, Мексико, Цветана Колева Бързилова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 293100072, Мексико, Мексико, Георги Лазаров Стойчев, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 295000147, ФР Германия, Бон, Петко Дамянов Гуглев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 295000147, ФР Германия, Бон, Елена Йорданова Акерман, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600039, Испания, Таррагона, Елка Михова Димова, ЕГН ...

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600039, Испания, Таррагона, Илиана Тодорова Илиева-Дъбова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 291600039, Испания, Таррагона, Стефка Георгиева Каралеева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 291600039, Испания, Таррагона, Димитрина Симеонова Шопова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600039, Испания, Таррагона, Тани Антонов Минков, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600039, Испания, Таррагона, Цветелина Радославова Топалова.

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600039, Испания, Таррагона, Стефан Руменов Йорданов.

ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600043, Испания, Хетафе, Катя Владимирова Ганева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600043, Испания, Хетафе, Силвия Георгиева Атанасова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 291600043, Испания, Хетафе, Боряна Василева Велева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291600043, Испания, Хетафе, Катерина Арсенова Павлова-Стоименова.

ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600027, Испания, Гандия, Христина Русева Драганова, ЕГН ...

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600027, Испания, Гандия, Христо Стефанов Стайков, ЕГН ..., досегашен член.

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 291600027, Испания, Гандия, Адриан Кисьов Бориславов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291600027, Испания, Гандия, Тодорка Иванова Николова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 291600027, Испания, Гандия, Весела Тодорова Чепарова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 291600027, Испания, Гандия, Татяна Стоянова Георгиева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600027, Испания, Гандия, Васка Тодорова Барбова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения