Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1315 -НС
София, 19 август 2022 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрация на коалиция „Български дух и традиции – гражданско движение“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 1303-НС от 17 август 2022 г. е регистрирала коалиция „Български дух и традиции – гражданско движение“, за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс и раздел V, т. 27 от Решение № 1212-НС от 5 август 2022 г. на ЦИК.

От протокол с вх. № НС-04-03-40 от 19 август 2022 г. на ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „Български дух и традиции – гражданско движение“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., се установява, че общият брой установени коректни записи е 2325 и следователно представеният за проверка списък съдържа по-малко от 2500 избиратели, които подкрепят регистрацията на коалиция „Български дух и традиции – гражданско движение“.

При тези данни не са налице изискванията на чл. 140, ал. 3, т. 6, предл. последно от Изборния кодекс и Решение № 1212-НС от 5 август 2022 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „Български дух и традиции – гражданско движение“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., съответно регистрацията на коалицията, извършена при условие на неприключила процедура, следва да се заличи.

На основание чл. 145, ал. 4 във връзка с ал. 2 и 3 и във връзка с чл. 129, ал. 1 ИК Централната избирателна комисия възстановява внесения от коалиция „Български дух и традиции – гражданско движение“ безлихвен депозит в размер на 2500 лева за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в 7-дневен срок от влизане в сила на решението на ЦИК за заличаване на регистрацията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 142, ал. 5 във връзка с чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на коалиция „Български дух и традиции – гражданско движение“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., извършена с Решение № 1303-НС от 17 август 2022 г. на ЦИК и анулира издаденото удостоверение.

ВЪЗСТАНОВЯВА внесения от коалиция „Български дух и традиции – гражданско движение“ безлихвен депозит в размер на 2500 лева за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия по реда на чл. 58 ИК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения