Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1315-МИ
София, 22 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Борислав Любомиров Виларов, срещу решение № 63 от 22.10.2011 г. на ОИК – Копривщица, Софийска област

Постъпила е жалба с вх. № 2076 от 22.10.2011 г. от Борислав Любомиров Виларов - преупълномощен от Филип Кирев, упълномощен от кандидата за президент на коалиция „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ - СДС, Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ" - Румен Христов, срещу решение № 63 от 22.10.2011 г. на ОИК - Копривщица, Софийска област, с което се отказва да бъдат регистрирани застъпници на кандидата за президент Румен Христов. Към жалбата са приложени: решение № 63 от 22.10.2011 г. на ОИК - Копривщица и заявление за регистрация на застъпници на кандидат за президент на републиката Румен Христов подадено от Борислав Любомиров Виларов, преупълномощен негов представител.
Жалбата е допустима, разгледана по същество е основателна.
Съгласно разпоредба на § 5, т. 3 ДР на ИК във връзка с чл. 27 и чл. 29 от ИК в изборите на 23 октомври 2011 г., ОИК изпълнява функциите на районна избирателна комисия, в чиито пълномощия е регистрацията на застъпниците на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката.
На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с §5, т. 3 от ДР и чл. 27 и 29 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 63 от 22 октомври 2011 г. на ОИК - Копривщица.
УКАЗВА на ОИК да регистрира застъпниците на кандидата за президент на републиката Румен Димитров Христов от името на коалиция „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ - СДС, Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения