Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1310-МИ
София, 22 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Бисер Жечев Милев – представител на ПП „Обединена социалдемокрация” - Шумен, срещу решение № 282 от 11.10.2011 г. на ОИК – Шумен, област Шумен

Постъпила е жалба с вх. № М-700 от 13.10.2011 г. на ЦИК от Бисер Жечев Милев - представител на ПП „Обединена социалдемокрация" - Шумен, срещу решение № 282 от 11.10.2011 г. на ОИК - Шумен, област Шумен, допълнително комплектувана на 18.10.2011 г.
Към жалбата са приложени решение № 293 от 13.10.2011 г. на ОИК - Шумен, жалба от Бисер Жечев Милев, представител на ПП „Обединена социалдемокрация", решение № 282 от 11.10.2011 г. на ОИК - Шумен, жалба от Генчо Ганчев Гатев - председател на предизборния щаб на ПП „Българска социалистическа партия" и заповед РД-25-1400 от 13.09.2011 г. на кмета на община Шумен Красимир Костов.
Жалбата е подадена в срок, разгледана по същество е неоснователна. В жалбата се сочат оплаквания, че агитационните материали, поставени от ПП „Обединена социалдемокрация" на места, които не са определени за поставяне на агитационни материали - афиши, плакати, реклами, позиви и др., са неправилно премахнати. Твърди се, че няма нарушение на чл. 134, ал. 3 от ИК. Твърди се също така, че са нанесени вреди на предизборната кампания на ПП „Обединена социалдемокрация" и че фирмата изпълнител, която е поставила трансперантите, има разрешение за това от община Шумен. Към преписката не са приложени никакви доказателства в тази насока. Обжалваното решение № 282 от 11.10.2011 г. на ОИК - Шумен, е правилно и законосъобразно и е съобразено с изискванията на чл. 134, ал. 3 от ИК.
Поради това и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Бисер Жечев Милев - представител на ПП „Обединена социалдемокрация" - Шумен, срещу решение № 282 от 11.10.2011 г. на ОИК - Шумен, област Шумен.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения