Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1308-МИ
София, 22 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Илиян Пеевски, областен представител на ПП “Атака” – област Ловеч, срещу решение № 135 от 19.10.2011 г. на ОИК – Троян

Постъпила е жалба с вх. № 2065 от 22.10.2011 г. от Илиян Пеевски, областен представител на ПП "Атака" - област Ловеч, срещу решение № 135 от 19.10.2011 г. на ОИК - Троян, с което е освободен като член на СИК в секция 113400058 Стойчо Емилов Георгиев.
В жалбата се твърди, че молбата за освобождаването на Стойчо Емилов Георгиев не е написана лично от него, а от майка му.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
По преписката е налице заявление от Стойчо Емилов Георгиев за освобождаването му като член на СИК поради невъзможност да присъства в секцията. Липсват доказателства то да е подписвано от друго лице, различно от самия Стойчо Емилов Георгиев. Общинската избирателна комисия - Троян, го е разгледала на свое заседание от 21.10.2011 г. и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от ИК правилно е решила да освободи Стойчо Емилов Георгиев като член на СИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без уважение жалбата на Илиян Пеевски, областен представител на ПП "Атака" - област Ловеч, срещу решение № 135 от 19.10.2011 г. на ОИК - Троян.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения