Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1307-ПВР/МИ
София, 22 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  разрешаване гласуването в изборния ден в единадесет от секциите в община Момчилград да започне в 5,00 ч. на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение с вх. № М-874 от 18.10.2011 г. на ЦИК и вх. № М-937/19.10.2011 г.от ОИК - Момчилград, област Кърджали, в което на основание чл. 33, ал. 1 във връзка с чл. 191, ал. 6 от Изборния кодекс се иска разрешение гласуването в изборния ден в СИК № 092100001, № 092100002, № 092100003, № 092100004, № 092100005, № 092100006, № 092100007, № 092100008, № 092100009, № 092100010 и № 092100011 да започне с един час по-рано, считано от 5,00 ч. на 23 октомври 2011 г., тъй като повече от 281 (двеста осемдесет и един) души са членове на СИК, разположени извън територията на населеното място, в което те могат да гласуват.
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 191, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


РАЗРЕШАВА гласуването в изборните секции № 092100001, № 092100002, № 092100003, № 092100004, № 092100005, № 092100006, № 092100007, № 092100008, № 092100009, № 092100010 и № 092100011 община Момчилград, област Кърджали, да започне в 5,00 ч. на 23 октомври 2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения