Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1305-ПВР
София, 22 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промени в състави на СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение вх. № 2068 от 22.10.2011 г. от ПП „ГЕРБ" в СИК № 293300074, Нидерландия, Хага, освобождаване на секретаря на комисията Селятин Есатов Селятинов и на негово място да бъде преназначен Мартин Петров Ширков, досегашен заместник-председател, а на мястото на Мартин Петров Ширков, досегашен заместник-председател, да бъде назначена Полина Яне Цеков; по предложение вх. № 2064 от 22.10.2011 г. от ръководителя на Генералното консулство на Република България в Чикаго в СИК № 294100086, САЩ, Чикаго, за освобождаване члена на комисията Ваня Лалева Богоева, ЕГН ..., и на нейно място да бъде назначена Бистра Гочева Христова, ЕГН ....
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 293300074, Нидерландия, Хага, Селятин Есатов Селятинов, ЕГН ....
ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 293300074, Нидерландия, Хага, Мартин Петров Ширков, ЕГН ..., досегашен заместник-председател.
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 293300074, Нидерландия, Хага, Полина Яне Цеков, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294100086, САЩ, Чикаго, Ваня Лалева Богоева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294100086, САЩ, Чикаго, Бистра Гочева Христова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения