Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1302-ПВР/МИ
София, 22 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Д. Ганчев – председател на Общинския съвет на БСП - Карнобат, срещу решение № 142 от 09.10.2011 г. на ОИК – Карнобат, област Бургас

Постъпила е жалба с вх. № М-965 от 20.10.2011 г. от Д. Ганчев - председател на Общинския съвет на БСП - Карнобат, срещу решение № 142 от 09.10.2011 г. на ОИК - Карнобат, област Бургас. В жалбата се твърди, че ОИК - Карнобат, неправомерно е взела решение за съставяне на акт за административно нарушение и е указала на временно изпълняващия длъжността кмет на община Карнобат на основание чл. 134, ал. 7 от ИК да премахне агитационни материали на ПП „БСП". Жалбоподателят изтъква доводи, че мястото на което са поставени агитационните материали не е от обектите, изброени със заповед № ЗД-593/16.09.2011 г. на кмета на община Карнобат, а е разрушена част от незаконна частна постройка, прилепена към северната страна на жилищна сграда в гр. Карнобат на ул. „Алекси Нейчев" № 4, частна собственост на Димитър Тодоров Ангелов, който е предоставил на Общинския съвет на БСП - Карнобат, писменото си съгласие`да се използва стената от жилищната му сграда в агитационната кампания по време на избори - 2011, като партията се ангажира след това да свали агитационните материали и възстанови евентуално нанесените щети.
Жалбоподателят цитира и разпоредбата на чл. 134, ал. 3 от ИК, като сочи, че законът изрично указва, че агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини, частна собственост, с разрешение на собственика или управителя на имота. Същият твърди, че е спазил изискванията на закона и е разлепил агитационните материали на северната стена на жилищната сграда с разрешение на собственика, чието съгласие представя към жалбата.
Към жалбата са приложени копия от следните документи: решение № 142 от 09.10.2011 г. на ОИК - Карнобат; протокол № 16 от 09.10.2011 г. от заседание на ОИК - Карнобат; констативен протокол от 07.10.2011 г. в състав от Димитър Иванов Димитров - зам.-председател на ОИК - Карнобат, Станка Русева Савова - член на ОИК - Карнобат, и Таня Иванова Борисова - член на ОИК - Карнобат; жалба с вх. № 4 от 06.10.2011 г. от Маргарита Пръвчева Георгиева и разрешение от Димитър Тодоров Ангелов за използване на стена от жилищната сградата на ул. „Алекси Нейчев" № 4 по време на избори 2011 г.
Жалбата е постъпила в срок и е процесуално допустима, разгледана по същество е основателна.
След извършена проверка на ОИК - Карнобат, е установено, че на стена на сграда, намираща се на ул. „Алекси Нейчев" № 4, са залепени 12 агитационни материали на БСП, един на НДСВ и един на кандидата за президент Меглена Кунева, но ОИК - Карнобат, не е изследвала и проверила дали в случая не е било налице разрешение за поставяне на агитационни материали от собственика на имота съгласно чл. 134, ал. 3 от ИК.
Централната избирателна комисия счита, че извършените от ОИК - Карнобат, действия във връзка с изпълнение на правомощията й по чл. 33, ал. 1, т. 17 и чл. 34, ал. 7 от ИК не са установили обективната истина, видно и от приложеното по преписката разрешение на Димитър Ангелов, поради което решение № 142 от 09.10.2011 г. на ОИК - Карнобат, област Бургас, е необосновано и незаконосъобразно.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Избирателния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО решение № 142 от 09.10.2011 г. на ОИК - Карнобат, област Бургас.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения